Terug naar overzicht

Bouw startersappartementen ‘Twogether’ van start

Ontwikkelingen Merwede

dinsdag 23 september 2014

Met een officiële handeling gaf wethouder wonen Paulus Jansen afgelopen woensdag 17 september de aftrap voor de bouwstart van Twogether, het appartementencomplex naast City Campus MAX. Bouwfonds en Vorm Bouw realiseren daar de komende 2 jaar 257 startersappartementen en 150 parkeerplaatsen. De bouw van dit nieuwe wooncomplex, voor velen beter bekend als het Startblok, is weer een nieuwe ontwikkeling binnen de transformatie van Merwede naar hoogstedelijk woon-, werk- en recreatiegebied. 

Eindelijk van start
Waar voorheen nog een klein, verouderd kantoorgebouwtje stond – op de hoek van de Kanaalweg/Beneluxlaan en direct naast City Campus MAX – wordt de komende twee jaar een gebouwencomplex met 257 startersappartementen en 150 parkeerplaatsen gerealiseerd. Met een officiële handeling ging woensdag 17 september, onder aanvoering van wethouder wonen Paulus Jansen, de bouw definitief van start. ‘Twogether’ is, net als CC MAX, een initiatief van projectontwikkelaar Bouwfonds. Het bouwplan sluit aan bij het stedenbouwkundig concept van MAX en de uitgangspunten die voor de Merwedekanaalzone zijn opgesteld. Met het specifieke woningaanbod wordt ingespeeld op een grote en bovendien sterk groeiende vraag. Utrecht kampt als studentenstad met een fors tekort aan betaalbare binnenstedelijke woningen voor pas afgestudeerden.

Specifiek woningaanbod
Al in 2012 sloten Syntrus Achmea en projectontwikkelaar/verhuurder Jebber een overeenkomst voor de realisatie van ruim 500 woningen voor starters in Utrecht. Het binnenstedelijke ‘Twogether’ in Merwede is het eerste resultaat van deze samenwerking. Jebber neemt er 106 sociale huurwoningen af voor de verhuur en de 97 appartementen in de vrije sector worden verhuurd door Syntrus Achmea. Daarnaast worden in het gebouw ook nog 54 koopappartementen gerealiseerd. De nieuwbouw zal bestaan uit twee aparte gebouwen aan een gemeenschappelijke tuin. Beide delen bestaan uit een toren van negen verdiepingen en een laagbouw van drie verdiepingen, aflopend in hoogte richting Kanaalweg. De twee- en driekamerappartementen in het complex hebben een oppervlakte van 50m2 tot 65m2. Onder het complex kan tevens parkeerruimte worden gehuurd.

Transformatietrend
De komst van ‘Twogether’ voorziet niet alleen in de vraag naar betaalbare startersappartementen maar past ook in een andere landelijke trend: de transformatie van verouderde, onrendabele bedrijvenlocaties naar een nieuwe bestemming. Een trend, die ook in Merwede al geruime tijd terug is ingezet. Het nieuwe gebouwencomplex levert een belangrijke bijdrage aan de gewenste transformatie van Merwede van voormalig distributiegebied naar woon-, werk- en recreatiegebied. Een aanzet daartoe werd ook gegeven in het september 2013 door Meer Merwede in opdracht van de gemeente Utrecht opgestelde ontwikkelingsperspectief ‘Mix Merwede met lef en experiment’. Dit perspectief werd samengesteld uit alle wensen, kansen en kwaliteiten die Meer Merwede heeft verzameld tijdens bijeenkomsten en gesprekken tussen september 2012 en september 2013.

Gezamenlijkheid
Ingezet als gezamenlijke gebiedsaanpak levert Meer Merwede al sinds eind 2012 een belangrijke bijdrage aan de locatiemarketing van het Merwedegebied. Over de wijze waarop schreef mede-initiatiefnemer Emilie Vlieger recent een blog, waarbij haar marketingmethode ‘Connected Identity’ centraal staat. Een methode waarbij doelgroepen bepaald worden op basis van (gekoppelde) activiteiten en waarbij gebiedsgebruikers zelf een gebied op de kaart zetten en vermarkten. Een aanpak die inmiddels heeft geleid tot een veranderd imago van Merwede: voorheen no-go area en inmiddels bij velen bekend als gebied in transitie. Reden voor Bouwfonds om in haar persbericht rond de bouwstart van ‘Twogether’ naar Meer Merwede te verwijzen ‘voor informatie over de omgeving’! Voor informatie over het woningaanbod is inmiddels de website www.twogether-utrecht.nl gelanceerd. 

Hobbel
Na alle hobbels die – in de huidige markt – op weg naar de bouw en realisatie van ‘Twogether’ succesvol zijn genomen, rest Bouwfonds er in ieder geval nog één: die van de parkeerproblematiek tijdens de bouw. Bewoners van CC MAX, voornamelijk studenten en starters, hebben als direct gevolg van de werkzaamheden al enige tijd last van een het gebrek aan voldoende parkeerruimte. Direct naast de flat verdwenen 40 parkeerplekken om ruimte te maken voor bouwketen. Het Bouwfonds, verantwoordelijk voor de nieuwbouw is inmiddels in overleg met de gemeente Utrecht om tot een acceptabele oplossing te komen. De ontwikkeling daaromtrent zijn te volgen via de website van het woonbestuur van CC MAX.