Terug naar overzicht

Nieuw leven voor Europalaan 20 als ‘De Stadstuin’

Ondernemers Merwede

vrijdag 27 februari 2015

Een nieuw en wederom vooruitstrevend initiatief strijkt neer in Merwede! Binnenkort opent tijdelijk kantoorgebouw ‘De Stadstuin’ haar deuren aan de Europalaan 20. Initiatiefnemers Edo Wiersema en Bas van Engeland kregen de mogelijkheid om het al lange tijd leegstaande gebouw voor 1á 2 jaar te beheren. Woensdag 11 maart organiseren zij een informatieavond voor toekomstige huurders, ruimtezoekers en geïnteresseerden. Waar staat De Stadstuin voor en wat houdt het initiatief precies in. Een eerste kennismaking! 

Europalaan 20
Wij gaven het al te kennen in een eerder artikel op onze website rond de toekomstplannen van grond- en gebouweneigenaren in Merwede. De huidige eigenaar van het kantoorgebouw Europalaan 20 staat open voor tijdelijke initiatieven in het pand. Dat staat al geruime tijd leeg en plannen voor transformatie komen niet van de grond, mede vanwege de aanwezigheid van de tippelzone, die direct voor de deur ligt. Er liggen plannen voor zo’n zeventig huurwoningen met een grote gezamenlijke buitenruimte, maar ook voor een combinatie met werkplekken, horeca etcetera staat de eigenaar open. Voor de transformatie wil de eigenaar ook mee-investeren in een wandel- en fietsdoorgang naar de Kanaalzijde, waarmee hij de eerste ‘Oost-West verbinding’ door Merwede zou helpen realiseren zodat het nu nog volledig omheinde gebied toegankelijker wordt voor fietsers en wandelaars. Voorlopig is het pand nog te huur voor kantoorgebruik, maar tijdelijk gebruik biedt perspectieven. 

Tijdelijk nieuw leven
Dat tijdelijke gebruik krijgt nu vorm met het kantoorconcept De Stadstuin. Initiatiefnemers Edo Wiersema en Bas van Engeland zijn van mening dat veel van de leegstaande ruimte in Nederland voldoende potentie heeft. Met hun concept willen zij door actief beheer een pand levendigheid, energie en een sociaal maatschappelijk karakter geven. Het kantoorgebouw Europalaan 20 in Merwede biedt hen daartoe de mogelijkheid. Met hun tijdelijke kantoorconcept De Stadstuin zetten zij in op zelfstandige werkplekken, grotere ruimtes, ateliers, horeca en opslagruimte, maar nadrukkelijk ook ruimte voor stadslandbouw! De Stadstuin wil echter met name een werklocatie zijn waarbij ontmoetingen met anderen centraal staan. Naast betaalbare ruimte bieden zij evenementen aan om huurders onderling met elkaar te verbinden. Wiersema en Van Engeland zijn er van overtuigd dat iedereen iets kan opsteken van elkaar en dat een open en transparante werkruimte ontmoetingen versterkt. Mede door een sociaal-cultureel en educatief evenementenprogramma willen zij dit versterken.

Even voorstellen
Dagelijks bezig met leegstand, beheer en oplossingen voor de huidige kantorenleegstand kwamen Wiersema en Van Engeland tot hun concept voor De Stadstuin na hun ontmoeting tijdens de bijeenkomst ‘Utrecht maken we samen’. Wiersema behaalde onlangs zijn master bul in stadsgeografie aan de Universiteit Utrecht en heeft zich met zijn thesis gericht op herbestemming, leegstand en potentiële oplossingen voor de problematiek rondom de huidige kantorenmarkt. Hij werkt momenteel als consultant voor het consortium PIT, Saxion Hogescholen en het Kennis Instituut Stedelijke Samenleving. Van Engeland deed de opleiding HBO Vastgoed & Makelaardij aan hogeschool HBO Nederland en werkte daarna acht jaar bij een Europese leegstandsbeheerder en projectontwikkelaar vanuit Amsterdam. Hun gedeelde interesse voor oplossingen voor leegstand besloten zij na hun eerste ontmoeting verder uit te diepen met een focus op kansarme kantoorgebouwen in stedelijk gebied. Daarbij kregen zij ondersteuning vanuit het Makelpunt Utrecht, dat hen goed op weg hielp en daarbij in de juiste richting heeft gestuurd.

Van idee tot concept
Hoewel dergelijke kansarme kantoren voor een bepaald segment in de kantorenmarkt niet meer aantrekkelijk zijn en het de traditionele makelaars niet lukt om een huurder of koper te vinden, zien Wiersema en Van Engeland wel degelijk kansen voor deze gebouwen. Hun concept voor De Stadstuin gaat uit van het creëren van een community of mini samenleving waarbij allerlei verschillende typen huurders het pand gezamenlijk beheren en beleven. Het betreft een zeer flexibel kantoorconcept waarbij lage huren en hoge mate van betrokkenheid centraal staan. De kernfactoren zijn transparantie, verbinding, duurzaamheid en gastvrijheid. Het is een bottom up concept waarbij de eigenaar het pand ter beschikking stelt, relatief weinig investeert en flexibiliteit behoudt. De Stadstuin biedt aan ieder die ruimte zoekt een vrije keuze in oppervlakte. Daarnaast moet een sociaal hart met uitdagende horeca onverwachte ontmoetingen stimuleren en ook externen (niet-huurders) naar het kantoor trekken. Aan alle plannen ligt inmiddels een goed onderbouwd businessplan ten grondslag!

Nieuw perspectief
Het aantrekken, stimuleren en faciliteren van tijdelijke functies als nieuw perspectief voor het aanjagen van de gebiedstransformatie is ook de insteek van de recent door Meer Merwede ingeslagen weg. Daartoe wordt momenteel in nauwe samenwerking met grond- en gebouweneigenaren in het gebied gekeken naar individuele en eventueel gezamenlijke plannen voor herontwikkeling en het eventueel faciliteren van tijdelijke functies die de definitieve transformatie versterken. Zo kan tijdelijk wonen ingezet worden als begin van definitief wonen. Het toestaan van tijdelijke woonunits, avondhoreca of culturele-/sportactiviteiten in Merwede in afwachting van verdere ontwikkelingen zou niet alleen de levendigheid vergroten, maar ook de veiligheid verhogen én bijdragen aan de uitstraling en waarde van het gebied. Daartoe zouden de terreinen dan wel, zolang de tippelzone er nog zit, door middel van een doorgang toegankelijk moeten worden gemaakt vanaf de Kanaalweg. Zo liggen er meer mogelijkheden om dit kansrijke gebied tussen Park Transwijk en het Merwedekanaal te ontsluiten en een passende stedelijke functie te geven.

Kom ook kennismaken
Als nieuw initiatief past het concept van tijdelijk kantoorgebouw De Stadstuin dus goed in de huidige ontwikkelingen in Merwede. Breder dan dat voorziet het ook in een behoefte binnen de snel groeiende creatieve industrie in Utrecht waar nieuwe werkvormen en innovatiekracht eerder regel zijn dan uitzondering. Daarnaast liggen er ook nieuwe mogelijkheden en kansen voor het netwerk van stadslandbouwers met het platform Eetbaar Utrecht als aanspreekpunt. Wie graag meer wil weten over de plannen en mogelijkheden is bij deze van harte uitgenodigd om aan te schuiven bij de informatieavond over De Stadstuin op woensdag 11 maart 2015 om 19:30. Op het programma staan een korte rondleiding in het gebouw Europalaan 20 alsmede een presentatie en er is de mogelijkheid voor het stellen van vragen. Nadrukkelijk wordt belangstellenden verzocht zich aan te melden voor de avond door een mail te sturen naar wiersema.e@live.nl. Dit kan tot en met uiterlijk 10 maart.