Terug naar overzicht

SodaProducties strijkt neer in Merwede

Ondernemers Merwede

vrijdag 25 september 2015

En weer vestigde zich een nieuwe organisatie in Merwede! SodaProducties, het bureau voor maatschappelijke innovaties, betrok begin december een kantoorruimte in bedrijfsverzamelgebouw De Alchemist aan de Koningin Wilhelminalaan. Met een nieuwe werkplek, enthousiaste deelnemers en verse expertise treedt Soda producties als landelijk netwerk van duizenden vrijwilligers en tientallen organisaties optimistisch de toekomst tegemoet. Een kennismaking met mede-initiatiefnemer Marieke Heinsbroek.

Talenten inzetten
Als bureau voor maatschappelijke innovatie biedt SodaProducties praktische oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Betrokkenen met verschillende drijfveren vinden er een plek waar ze hun talenten, behoeften, ervaring en kennis kunnen inzetten voor een maatschappelijk doel. SodaProducties bestaat uit een team gedreven en kritische medewerkers, freelancers, partners, trainees, stagiaires én duizenden enthousiaste vrijwilligers. Door goede begeleiding, feedback en advies krijgen medewerkers de mogelijkheid om te leren en te groeien. Dat begon allemaal in 2006 met de ‘VoorleesExpress’, dat  de taalontwikkeling van kinderen stimuleert en de taalomgeving thuis verrijkt. Opgestart bij 10 Utrechtse gezinnen groeide dat project naar 3711 deelnemende gezinnen, 4063 vrijwilligers en 92 locaties in 2014. Een enorm succes dus, mede doordat het werd geprofessionaliseerd en uitgewerkt tot een overdraagbare methodiek die landelijk kon worden uitgerold.  

VoorleesExpress
Een indrukwekkende reeks projecten is inmiddels door SodaProducties opgestart. Zo is er de ‘AdministratieExpress’, die mensen leert ontdekken welke keuzes zij het beste kunnen maken en hoe zij hun administratie en geldzaken op orde krijgen en houden. Maatschappelijke Traineeships (MATS) verbindt maatschappelijke organisaties, ambitieuze HBO-plussers en het bedrijfsleven. Starters op de arbeidsmarkt volgen 6 maanden lang een traineeship bij een maatschappelijke organisatie en worden daarbij gecoacht vanuit het bedrijfsleven. Of het inmiddels niet meer lopende project ‘De boer op’, waarbij kinderen en ouders uit achterstandssituaties kennis maken met het plattelandsleven en het boerenbedrijf. Maar de ‘VoorleesExpress’ kan als eerste project tevens gerust als hét paradepaardje van SodaProducties worden beschouwd. Met al deze projecten werd de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan en inzicht verkregen in wat werkt en wat niet. Steeds duidelijker kwam daarbij in beeld wat de SodaMethode is en waarin die zich onderscheidt van andere methodes.

Van ideeën naar concrete plannen
Het begon allemaal in 2005. Vanuit hun behoefte om meer maatschappelijk betrokken te zijn bespraken de zussen Anne en Marieke Heinsbroek regelmatig hun ideeën op dat gebied. Opgegroeid in Houten, een gemeente met relatief veel hoogopgeleide inwoners en veel gezinnen, kwamen zij pas later in het leven in aanraking met vraagstukken op het gebied van cultuurverschillen, taalachterstand en minima. Marieke Heinsbroek: Ik was destijds werkzaam bij Evident (ook in Merwede) en gaf naast mijn baan huiswerkbegeleiding aan Marokkaanse kinderen. Anne had een Turkse huisgenote en kreeg mede daardoor zicht op enerzijds de kloof tussen culturen en anderzijds de taalachterstand bij Turkse kinderen. Al snel werden de besproken ideeën door ons omgezet in het concrete plan voor de oprichting van Stichting Soda Producties en konden wij met de ‘VoorleesExpress’ van start.’

Idealistisch en nieuwsgierig
Tijdens een eerder interview gaf Marieke Heinsbroek namens SodaProducties haar visie op vrijwillige inzet. ‘Organisaties hebben veel meer te bieden dan alleen geld, het kan ook persoonlijke ontwikkeling of een netwerk zijn. Het gaat erom dat je kijkt naar wat voor persoon een vrijwilliger is en wat de drijfveren zijn. SodaProducties werkt dan ook vanuit een idealistische visie en gedreven door nieuwsgierigheid. ‘Wij geloven in de kracht van diversiteit en dus verbinden we mensen met verschillende perspectieven en achtergronden met elkaar. Zo ontstaan nieuwe inzichten en oplossingen. De insteek van concepten en projecten is om de leef- en belevingswerelden van mensen met elkaar te verbinden. Doorgaans starten wij met een lokale ‘proeftuin’ om, bij gebleken succes, van daaruit te professionaliseren en op te schalen naar een landelijke toepassing. Daar gaat doorgaans veel tijd in zitten.’ SodaProducties ontwikkelt projecten zowel op eigen initiatief als in opdracht.

Nieuw locatie, nieuwe kansen
Voorheen was SodaProducties gevestigd aan de Auriollaan op Kanaleneiland. Heinsbroek: ‘Wij zaten daar in een (voormalig) woonhuis van Mitros, dat nu gerenoveerd gaat worden en daarna weer voor bewoning vrijkomt. Op zoek naar een nieuwe locatie hebben wij ons breed georiënteerd en stond de wens naar meer interactie met andere organisaties centraal. Dat vonden wij uiteindelijk bij De Alchemist, waar veel maatschappelijk betrokken organisaties kantoor houden. Een breed netwerk is voor onze manier van werken erg belangrijk.’ Als locatie voor kantoorverhuur, flexwerken, vergaderen, trainingen, workshops en evenementen huisvest De Alchemist inmiddels een breed scala aan huurders, zoals sociaal/cultureel ondernemers, ZZP’ers, coaches/trainers en IT/mobile developers. ‘Nieuwe contacten op zo’n locatie als deze binnen een gebied in transformatie kan zomaar weer input leveren voor nieuwe producties’, stelt Heinsbroek.

Officiële aftrap
SodaProducties was eerder actief in de jury’s voor de vrijwilligersprijs van Gemeente Utrecht en de landelijke ‘Meer dan handen vrijwilligers prijs’. Heinsbroek: ‘Zelf ontvingen we de landelijke kwaliteitsonderscheiding ‘Goed geregeld!’, toegekend door de Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk. Dit keurmerk toont aan dat we voldoen aan de door de hen gestelde  kwaliteitscriteria voor een aantrekkelijk vrijwilligersbeleid. Daar zijn we best trots op!’ Vanaf begin december 2014 werkt SodaProducties dus vanuit De Alchemist in Merwede. Heinsbroek: ‘Een prettige werkplek die prikkelt om nieuwe verbindingen te leggen en kansen te ontdekken.’ Met een openingsborrel op donderdag 19 februari 2015 wordt het nieuwe jaar voor SodaProducties officieel afgetrapt vanaf het nieuwe kantoor. Wie kennis wil komen maken is daarbij van harte welkom!

SodaProducties | Koningin Wilhelminalaan 8 (De Alchemist – kamer 302-303) te 3527LD Utrecht | W www.sodaproducties.nl | T 030-2615992 of 06-41350202 | contact@sodaproducties.nl