Terug naar overzicht

Start Ontwikkelfase 2 Stationsgebied

Ontwikkelingen Jaarbeurs

dinsdag 14 april 2015

Ook over de stedelijke ontwikkelingen rondom Merwede houden wij je graag op de hoogte. Voornamelijk om je daarmee een compleet beeld te geven van de plannen rond de transformatie van de Merwedekanaalzone die aansluiten op het deelgebied waar Meer Merwede zich voor inzet. In dit bericht zoomen wij in op de plannen voor de duurzame ontwikkeling van fase 2 van het Stationsgebied richting Merwedekanaal. Nadrukkelijk komt daarbij ook de Merwedekanaalzone in beeld.  

Duurzame stap westwaarts
Er is in de lokale media inmiddels al veel over geschreven, de officiële aftrap van ontwikkelfase 2 van het Utrechtse Stationsgebied. Afgelopen 1 april (en dat was geen grap!) vond daarvoor een speciale persbijeenkomst plaats in het Stadskantoor. ‘Utrecht Centrum wordt een toonbeeld van duurzame en gezonde verstedelijking’, was daarbij de boodschap. Met de herontwikkeling van de westkant van het Utrechtse stadshart wil de gemeente, samen met de stad en partners in het stationsgebied en de regio, een flinke sprong voorwaarts maken. Sterker nog, er liggen kansen voor Utrecht om uit te groeien tot een duurzaamheidsicoon, aldus voormalig directeur van het Utrecht Sustainability Institute (USI) Jacqueline Cramer.

Ontwikkelfase 2
Ontwikkelfase 2 speelt zich voor het grootste gedeelte af aan de westkant van het Centraal Station en richting Merwedekanaal. Met het Jaarbeursterrein, het Westplein en de Van Sijpesteijnkade als voornaamste deelgebieden zal de realisatie van Fase 2 tot zeker het jaar 2030 in beslag nemen. In het al april 2014 gepresenteerde afsprakenkader tussen de gemeente Utrecht en de Jaarbeurs wordt daarbij onder andere ingezet op het verplaatsen van de parkeerruimte naar de over-/westzijde van het Merwedekanaal, vergroening van het hele gebied en de realisatie van een Centrumboulevard als nieuwe voetgangersverbinding vanaf het Merwedekanaal tot aan de Stationshallen. 

Groen en autoluw
De tijdens de persbijeenkomst op 1 april gepresenteerde toekomstvisie voor wat ‘Utrecht Centrum’ wordt genoemd laat aan de westkant van het Centraal Station een ruim gebied zien, omgeven door water en groen. Langzaam verkeer krijgt er prioriteit door de ‘toegangspoort’ richting stadscentrum te verschuiven van het Westplein naar de overkant van het Merwedekanaal. Daar, aan de rand van het nieuwe vergrote stadscentrum, komen parkeervoorzieningen van waaruit via verbindingen over land en water voetgangers en fietsers snel richting Centraal Station of verder richting historische binnenstad kunnen komen. Het Westplein zal daardoor niet worden ondertunneld, maar ingericht als ‘autoluw’ gebied. Hoe precies is nog onbekend!  

Merwedekanaalzone in beeld
De toekomstvisie brengt ook de Merwedekanaalzone nadrukkelijk in beeld. Zo valt in de visie te lezen, dat de ontwikkeling van Centrum-west ook kansen biedt voor het leggen van relaties met nieuwe woongebieden langs het Merwedekanaal waarbij ook nadrukkelijk het duurzaamheidsaspect speelt. ‘Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan dubbelgebruik van parkeervoorzieningen, energieopwekking en opslag voor omliggende woonfuncties en zorgen voor goede langzaam verkeersverbindingen. Ook is het belangrijk om het Jaarbeursparkeren een kwalitatief passende uitstraling te geven zodat negatieve effecten op omliggende woongebieden worden voorkomen.’ Ook wordt als belangrijke ruimtelijke drager van de plannen het zogenaamde recreatieve ‘groen en blauwe rondje’ vermeldt, dat wordt gevormd door de kanalenstructuur in Utrecht-west.

Europees icoon
Ontwikkelfase 2 biedt volgens de gemeente Utrecht kansen om door middel van een duurzame herontwikkeling als stad uit groeien tot een duurzaamheidsicoon op Europees niveau. Dat bleek uit de presentatie van Jacqueline Cramer, voormalig directeur van en momenteel als adviseur betrokken bij het USI, dat zich voornamelijk richt op de transitie naar duurzame stadsregio’s, zowel nationaal als internationaal. Binnen het Europese Climate-KIC initiatief is voor het programma ‘Smart Sustainable Districts’ de herontwikkeling van fase 2 van het Utrechtse Stationsgebied verkozen tot één van de pilotprojecten. Concreet betekent dit, dat verschillende kennisinstellingen uit Europa, onder leiding van het USI de duurzame herontwikkelingsambities van de gemeente Utrecht en haar partners voor dit gebied verder uitwerken.