Over ons

Emilie Vlieger

Locatiemarketeer- en programmeur

Persoonlijke website

Floris Grondman

Landschapsontwerper

Persoonlijke website

Maurice Hengeveld

Redacteur en communicatieadviseur

Persoonlijke website

Meer Merwede is de gezamenlijke gebiedsaanpak van de stapsgewijze transformatie van Merwede. We hebben als doel de gebiedstransformatie te versnellen en ondersteunen in samenwerking met bewoners, gebruikers, ontwikkelaars, eigenaren en gemeente.

Meer Merwede is in 2011 opgestart door locatiemarketeer Emilie Vlieger, landschapsontwerper Floris Grondman en redacteur Maurice Hengeveld. Alle drie zijn zij gestart vanuit de overtuiging dat een gebied ontwikkeld wordt vanuit bestaande kwaliteiten en bestaand gebruik. Dit gebruik en deze kwaliteiten moeten zichtbaar gemaakt worden. Ook zetten Grondman, Vlieger en Hengeveld zich vanaf dag één in voor het proces waarbij ontwikkelaars, eigenaren, gemeente, bewoners en ondernemers gezamenlijk en op gelijke voet samenwerken aan de gebiedsontwikkeling.

De naam Meer Merwede wil zeggen: meer van de bestaande kwaliteiten van Merwede plus meer nieuwe kwaliteiten. Nieuwe kwaliteiten zijn de kwaliteiten die nu gemist worden door bestaande gebiedsgebruikers, -bewoners en andere belanghebbenden. Met ‘Merwede’ refereren we aan het Merwedekanaal, de grootste en oudste kwaliteit van dit gebied. Merwede is onderdeel van de Merwedekanaalzone, in het Zuidwesten van de stad Utrecht. De transformatie die in het zuidelijke deel van het gebied is ingezet met het studenten- en starterscomplex City Campus MAX en in het noordelijke deel met de kleinschalige en creatieve bedrijvigheid op het OPG-terrein, zet nog niet door in de rest van Merwede. Deze transformatie willen wij in het gehele gebied versnellen en ondersteunen.

Samen maken we Utrecht

Inwoners van Utrecht werken steeds vaker mee aan ontwikkeling van hun stad en velen van hen starten initiatieven. Gemeente Utrecht reageerde hier in 2011 al op met het Dynamisch Stedelijk Masterplan en in 2014 bevestigde het college van burgemeester en wethouders met de coalitie Samen maken we Utrecht. Meer Merwede is één van de initiatieven in Utrecht en betrekt zowel eigenaren, ontwikkelaars en gemeente als meer actieve inwoners, waaronder ook ondernemers, van Utrecht bij de binnenstedelijke herontwikkeling van Merwede.

Onze producten

In de media